Adatvédelmi nyilatkozat

Felelősség kizárása

Az online kínálat tartalma
A honlap üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) nem vállal semmiféle felelősséget az aktualitás, az információ helyessége, pontossága és minősége szempontjából. Felelősségi igények érvényesítése a Szolgáltatóval szemben, amelyek bárminemű anyagi vagy erkölcsi vonatkozással bírnak, illetve ami a rendelkezésre bocsátott információk felhasználásából vagy fel nem használásából eredeztethetőek, vagy hibás, esetleg hiányos információra vezethető vissza, alapvetően kizárva, amennyiben a Szolgáltató részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékosság vagy súlyos hanyagság. Minden ajánlat alapvetően tájékoztató jellegű, tehát kötelezettség nélküli és nem kötelező érvényű. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy akár az egész ajánlatot különösebb indoklás nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje, vagy a nyilvánosságra hozatalt időlegesen, illetve véglegesen megszüntesse.

Hivatkozások és linkek
A közvetett vagy közvetlen utalások idegen Internet oldalakra ("linkek"), amelyek a Szolgáltató felelősségi körén kívülre tartoznak, kizárólag csak akkor jelentenek felelősségi kötelezettséget, ha a Szolgáltató ismeretileg képes és számára technikailag lehetséges, sőt tőle elvárható lenne, hogy a törvényellenes tartalom megjelenését megakadályozza. A Szolgáltató nyomatékosan kijelenti, hogy a linkek létrehozásakor azokon az oldalakon semmilyen illegális tartalom nem volt. A linkelt/hivatkozott oldalak mindenkori aktuális és a jövőbeni tartalmára és szerzőségi viszonyaira a Szolgáltatónak nincs befolyása. Ezért a Szolgáltató kifejezetten elhatárolódik minden linkelt/hivatkozott oldal tartalmától, amelyet a link létrehozása után megváltoztattak. Ez a megállapítás érvényes a saját Internetes ajánlat keretében elhelyezett linkekre és átirányításokra és idegen berögzítésekre, amelyek a szerző által kezelt esetleges vendégkönyvek, fórumok és mailing-listákra terjednek ki. Illegális, hibás vagy illetéktelen tartalmakért, különösképpen károkért, amelyek az ily módon keletkezett információk használatából vagy nem használatából származnak, egyedül annak az oldaldalnak az üzemeltetője felel, amelyikre az átirányítás megtörtént, és nem az, aki létrehozta az átirányítást.

Szerzői és védjegyoltalom
Szolgáltató törekszik arra, hogy minden publikációban a szerzői jogokat az alkalmazott grafikák, hangdokumentumok, videóanyagok és szövegek tekintetében tiszteletben tartsa, a saját előállítású grafikák, hangdokumentumok, videóanyagok és szövegek vagy a licencmentes grafikák, hangdokumentumok, videóanyagok és szövegek viszonylatában betartassa. 
Az internetes ajánlaton belül megnevezett, adott esetben harmadik személy által levédett márka és áruvédjegyek korlátlanul a mindenkor érvényes védjegyoltalom és tulajdonvédelmi jog alá tartoznak a mindenkori tulajdonos javára. Egyedül csak a puszta elnevezés alapján nem vonható le az a következtetés, hogy a védjegy nem áll egy harmadik személy jogvédettsége alatt. 
Szolgáltató által előállított objektumok másolási joga a közzétételre kizárólag a Szolgáltatónál marad. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videóanyagok és szövegek sokszorosítása, más elektromos vagy nyomtatott formában történő terjesztése Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül nem engedélyezett!

Adatvédelem

Amennyiben az internetes ajánlat keretében lehetőség nyílik személyes vagy üzleti adatok (e-mail cím, név, lakcím) megadására, annak a közlése a felhasználó részéről kizárólag annak szabad akaratából történik. Minden felkínált szolgáltatás igénybe vétele vagy megfizetése - amennyiben technikailag lehetséges és elvárható - az ilyen adatok megadása, illetve anonim adatok vagy formális adatok közlésével is engedélyezett. Szolgáltató, a tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi törvény útmutatásai szerint kezeli.

NAIH szám

Jelen felelősség kizárás jogi hatálya
Ez a felelősség kizárás az internetes ajánlat részének tekintendő, ahogy erre ezen az oldalon hivatkoztak. Amennyiben ennek a szövegnek részei vagy egyes formái az érvényes jognak nem, már nem vagy nem teljes egészében felelnek meg, attól még a dokumentum fennmaradó részei tartalmukban és érvényességükben változatlanok maradnak.