Szobai WC bérleti feltételek

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ! SAJNÁLJUK, DE EZT A SZOLGÁLTATÁSUNKAT HATÁROZATLAN IDŐRE SZÜNETELTETJÜK! AZ ESETLEGES KELLEMETLENSÉGÉRT ELNÉZÉSÉT ÉS SZÍVES MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK!
TEKINTSE MEG AKCIÓS ÉRTÉKESÍTÉSI KÍNÁLATUNKAT, AMELYET AZ ÖN SZÁMÁRA MINÉL KEDVEZŐBB FELTÉTELEK SZEM ELŐTT TARTÁSÁVAL ÁLLÍTOTTUNK ÖSSZE
!

szobai mobil WC bérleti szolgáltatás azok számára ideális megoldás, akik valamilyen okból csak átmeneti, rövid időszakra alakítanák ki a mobil, vízrendszertől független higiéniai körülményt.

 • Háromféle bérleti kategóriából lehet választani (a képek csak illusztrációk, a berendezés színben, felszereltségben eltérhet):
  Szobai WC bérlet
  'L' kategória: 
  kb. 33 cm magas berendezés 
  frissvíz-tartály: 15 liter
  fekáliatartály: 12 liter
  Minimum bérleti díj: 4.500,- Ft 30 naptári napra.
  Minden további napra: 150,- Ft/nap.

  Kaució mértéke: 15.000,- Ft.

  Szobai WC bérlet

  'XL' kategória:
  kb. 41 cm magas berendezés
  frissvíz-tartály: 15 liter
  fekáliatartály: 21 liter
  Minimum bérleti díj: 6.000,- Ft 30 naptári napra.
  Minden további napra 200,- Ft/nap.

  Kaució mértéke: 20.000,- Ft.

  Szobai WC bérlet
  'XXL' kategória:
  kb. 44 cm magas berendezés
  frissvíz-tartály: 15 liter
  fekáliatartály: 21 liter
  szennyvíz-szintjelzővel
  Minimum bérleti díj: 9.000,- Ft 30 naptári napra.
  Minden további napra 300,- Ft/nap.

  Kaució mértéke: 35.000,- Ft.


 • A kaució mértéke a berendezés méretétől függően a három kategória szerint változik:
  • 'L' kategória: 15.000,- Ft
  • 'XL' kategória: 20.000,- Ft
  • 'XXL' kategória: 35.000,- Ft

 • A kauciót a bérleti idő lejártával visszatérítjük! Levonásra kerül a bérleti díj és az esetleges tisztítási költség, ami egységesen 10.000 Ft, amennyiben a berendezést szennyezett és/vagy ürítetlen állapotban hozták vissza. Levonásra kerülhet még az értékcsökkenési díj, ha a berendezésen a nem rendeltetésszerű használat következtében sérülés keletkezett.
  Ezek az eseti díjak a bérleti díjon felül esedékesek, a bérleti díjjal együtt számítva akár a kauciót meghaladó mértékben is!

 • A bérlettel kapcsolatban a berendezés kiküldésekor felmerülő postai költségek a bérlőt terhelik, ami kipostázáskor:
  • 'L' kategória: 2.000,- Ft
  • 'XL' kategória: 2.500,- Ft
  • 'XXL' kategória: 3.000,- Ft

 • A berendezés visszaküldésekor portót nem térítünk, a visszajuttatás a bérlő költségére történik.

 • A cserekészülék kiküldése ingyenes, ha az eredetileg átvett berendezés esetleg meghibásodna. 
  Kivételt képez ez alól, ha a meghibásodás a nem rendeltetésszerű használat (nem megfelelő lebontó- és/vagy öblítőszer, és/vagy nem megfelelő WC-papír használat, illetve fagyáskár, fizikai sérülés) következménye. 
  Amennyiben a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, akkor minden felmerült szállítási/postai költség a kaucióból levonásra kerül. 
  Cserekészüléket kizárólag az eredeti készülék visszaérkezése után küldünk ki!

 • A keletkező postaköltséget a berendezés kiszállításakor a bérlő a kaución felül fizeti!
  Az utólagosan felmerülő szállítási/postaköltség a kaucióból levonásra kerül!
  Amennyiben a berendezést a bérlő a bérbeadó telephelyén személyesen veszi át és adja vissza, akkor ezzel kapcsolatban postaköltség nem keletkezik!

 • A minimális bérleti díj 30 naptári napra fedezi a bérleti díjat!
  A minimális bérleti díj mértéke
  • 4.500,- Ft (L), a 30. nap után minden megkezdett napra 150,- Ft.
  • 6.000,- Ft (XL), a 30. nap után minden megkezdett napra 200,- Ft.
  • 9.000,- Ft (XXL), a 30. nap után minden megkezdett napra 300,- Ft!

 • Bérlő kötelessége, hogy lehetőségei szerint a berendezés használatában és állagmegóvásában
  • mindig a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel járjon el,
  • az előírt lebontó és illatosítószereket, illetve egészségügyi papírt
   • alkalmazza és pótlásukról időben gondoskodjon,
   • megrendelés után átvételkor azok árát kiegyenlítse (az nem utólag, a kaucióból kerül jóváírásra),
  • tájékozódjon a bérlet megkezdése előtt
   • a kiegészítő kellékek áráról,
   • az adott esetben a berendezés használhatóságáról,
  • fagyveszélynek, magas hőnek (forró víz, nyílt láng... stb.) ne tegye ki a berendezést,
  • savas, maró anyaggal ne tisztítsa a berendezést, és a használati útmutatóban foglaltak szerint kezelje,
  • a berendezést nyitvatartási időben juttassa vissza a bérbeadóhoz.

 • Bérbeadó kötelessége, hogy a bérlőnek
  • tiszta, fertőtlenített állapotú berendezést adjon át,
  • a készülék működőképes állapotban legyen,
  • megrendelés esetén három munkanapon belül gondoskodjon a szükséges kiegészítők kiszállításáról,
  • legalább egy feltöltésre elegendő lebontó- és illatosítószert (150-150 ml) biztosítson a bérlet kezdetekor,
  • WC-papír kezdő készletet csak külön megrendelés esetén, annak megfizetése ellenében biztosít,
  • a használati útmutatót átadja,
  • igény esetén munkaidőben telefonos tanácsadást nyújt a készülék használatára vonatkozóan.

 • Bérlő felelősségi körébe nem tartozik,
  • a berendezés rendeltetésszerű használata során annak esetleges meghibásodása,
  • természeti katasztrófa esetén annak megsemmisülése.

 • Bérbeadó felelősségi körébe nem tartoznak,
  • a berendezés esetleges meghibásodásából, nem megfelelő használatából származtatott következmények anyagi konzekvenciái,
  • az átadáskori alapfelszerelésen túli kiegészítők ingyenes szállítása a bérlő részére!

 • Bérleti jogviszony megszűnése akkor következik be, amikor
  • a bérlő a készüléket visszajuttatta a bérbeadónak, aki azt átvétellel igazolta,
  • a bérleti folyamatból származó minden költség kiegyenlítésre került,
  • ha a készülék nem került vissza a bérbeadóhoz, de a bérbeadó egy számla kiállításával nyugtázza, hogy a berendezés a bérlő tulajdonába került. A számla végösszege a kaució bérleti díjjal és a fentiekben részletezett egyéb költségekkel csökkentett értéke (adott esetben értékesítési számla kerül kiállításra).

 • Egyéb kikötések:
  • A bérleti időszakra eső összes nap a bérleti idő részét képezi, nem csökkenthető a bérleti idő azzal az indokkal, hogy
   • bérlő nem tudta a berendezést visszajuttatni a bérbeadónak,
   • a berendezés napokig nem volt használatban,
   • a bérlő abban az időszakban igazolhatóan máshol (külföldön, kórházban... stb.) tartózkodott,
   • a bérlő nem ismerte a berendezés használatát,
   • a bérlő egyéb okból nem tudta a berendezést használni,
  • amennyiben a bérleti díj az idő múlásával meghaladta a kaució mértékét, akkor a bérbeadó jogosult értékesítési számlát kiállítani a bérlőnek a berendezés megvásárlásáról, és lezárhatja a bérleti jogviszonyt,
  • bérbeadó visszavételkor a kaución felül követelheti a tisztítási díj megtérítését, de a kaución felül nem kérhet értékcsökkenési díjat,
  • a fentieken kívül a bérlő és a bérbeadó felelőssége egyaránt csak a kaució mértékéig terjedhet, a bérlő esetében különös tekintettel arra, ha a berendezést eltulajdonították,
  • a jelen bérleti feltételekben összegszerűen szereplő tételekre már nem rakódik áfa,
  • szóban kötött megállapodások érvénytelenek
  • A bérleti jogviszonnyal kapcsolatos telephelycím: cim
  • vitás esetekben a bérbeadó és bérlő megegyezéses alapon próbálják rendezni a vitás kérdéseket, ennek hiányában peres eljárásban kikötik a bérbeadó székhelye szerinti Bíróság illetékességét.

Példa a bérletre: Egy 'L' kategóriájú szobai WC bérbevételekor a postán kiküldött berendezésért 17.000 Ft-ot (15.000,- Ft kaució és 2.000,- Ft postaköltség) kell fizetni. Ebben a csomagban benne lesz egy palack (150 ml) lebontószer és egy palack (150 ml) illatosítószer. Amennyiben a gyorsan lebomló egészségügyi papírt nem rendelte meg a bérlő, akkor átvételkor további költséget nem fizet. A bérleti idő alatt megrendelt további lebontószer vagy illatosítószer árát és a postai utánvét összegét átvételkor ki kell egyenlíteni. Ezt követően a bérlő a 40. napon visszaküldi a bérelt berendezést. Tekintettel arra, hogy a visszapostázás egyértelműen 40 nap bérleti idővel történt, a bérleti díj 4.500 Ft + 10*150 Ft, a kaucióból 9.000 Ft összeget jóváírunk a bérlőnek, akinek ezt az összeget (levonva annak postázási, vagy átutalási díját) visszautaljuk. Ezzel 40 napra kb. 6.000,- Ft-ért használhatott egy praktikus, könnyű, higiénikus szobai WC-t.

További kérdése van?

Elérhetőség:
Telefon: 06-1 207 6103
Telefax:06-1 207 6102
E-mail: kempingcikk@hotmail.com

Kérjük, alaposan olvassa át a fentiekben részletezett bérleti feltételeket, és döntésének megfelelően válasszon!